Modelování rušení pro přípojku SHDSL (ukázkový program)

Autor: P. Jareš <jaresp(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Programy, Vydáno dne: 15. 10. 2004

Příspěvek s ukázkovým programem v prostředí MatLab pro generování rušení pro přípojku SHDSL.

SHDSL - zadání vstupních parametrů pro výpočet rušení

Typ jednotky STU :
Přenosová rychlost [kbit/s] :
Model šumu :
Délka vedení [km] : Pozn.: Hodnotu zadávej s desetinnou tečkou.
Typ vedení :


treadmill workouts cheap treadmill