Modelování rušení pro přípojku xDSL (ukázkový program)

Autor: P. Jareš <jaresp(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Programy, Vydáno dne: 15. 10. 2004

Příspěvek s ukázkovým programem v prostředí MatLab pro generování rušení pro přípojku xDSL.

xDSL - zadání vstupních parametrů pro výpočet rušení

  Délka vedení [km] : Pozn.: Délku zadávej s desetinnou tečkou.
  Typ vedení :

xDSL - zadání parametrů přenosových technologií, maximálně 49 jednotek

SHDSL Počet jednotek :
  Přenosová rychlost [kbit/s] :
HDSL Počet jednotek :
ADSL Metoda provozu :
  Pro jakou jednotku ATU :
  Počet jednotek over POTS :
  Počet jednotek over ISDN :
ISDN-BA Počet jednotek :
ISDN-PRA Počet jednotek :
VDSL Počet jednotek :
  Pokles masek o 3,5 dB :

list of life insurance companies life insurance companies