Simulace symetrických vedení

Autor: T. Hubený <hubenyt(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Modelování metalických vedení, Vydáno dne: 18. 10. 2004

Příspěvek s ukázkovým programem v prostředí MatLab pro modelování parametrů vedení na základě geometrického uspořádání vodičů v kabelu. Viz bližší popis.

Simulace vedení - zadání vstupních hodnot pro výpočet primárních a sekundárních parametrů

Typ kabelového prvku :
Druh izolace :
Druh jádra :
Průměr jádra [mm] : Pozn.: Čísla  zadávej s desetinnou tečkou.
Průměr žíly [mm] :
Tloušťka stínění [mm] : Pozn.: Platí jen pro stíněný pár. 
Teplota vedení [°C] :
Délka zkrutu [cm] : Pozn.:  Při hodnotě 0 nebude vypočítán TAPE-UP faktor.
   
Frekvence zadaná :     Intervalem           Hodnotou
Interval frekvence od : Pozn.:  Platí jen při volbě frekvence zadané intervalem.
Interval frekvence do : Pozn.:  Platí jen při volbě frekvence zadané intervalem.
Hodnota frekvence : Pozn.:  Platí jen při volbě frekvence zadané hodnotou.

 

банк михайловский