Odhad R-faktoru pro klasickou i širokopásmovou telefonii

Autor: J. Vodrážka, P. Jareš, I. Pravda <vodrazka(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: E-model a R-faktor, Vydáno dne: 29. 10. 2009

Program počítá R-faktor ve dvou variantách - rozsah do 130 nebo do 100 na základě E-modelu. Následně je odhadnut i parametr MOS. Výpočet je možno provádět v závislosti na zvoleném proměnném parametru. Bližší popis naleznete zde.

R - faktor    

Výpočet parametru R: pro výsledek z intervalu 1 až 130
pro výsledek z intervalu 1 až 100
Typ kodeku:
Typ terminálu [-]:
   
Hodnotou Intervalem
Míra hlasitosti ve vysílacím směru [dB]: od do
Míra hlasitosti v přijímacím směru [dB]: od do
Míra hlasitosti ozvěny na straně hovořícího [dB]: od do
Zpoždění ozvěny (v jednom směru) [ms]: od do
Jednotka kvantizačního zkreslení - qdu [-]: od do
Ztrátovost paketů [%]: od do
Prodloužení celkového zpoždění oproti zpoždění ozvěny
(v jednom směru) [ms]:
     
Úroveň šumu vztažená k místu relativní úrovně 0 [dBm0p]:      
Úroveň šumu na pozadí na přijímací straně [dBmp]:      
Hluk místnosti na vysílací straně [dB(A)]:      
Hluk místnosti na přijímací straně [dB(A)]:      
Hodnota D pro telefon na vysílací straně [-] :      
Hodnota D pro telefon na přijímací straně [-] :      
Míra potlačení vlastního hovoru [dB]:      
Odolnost kodeku proti ztrátám paketů [-]:  

Respektovat zde zadanou hodnotu Bpl,
     namísto výchozí hodnoty kodeku.

Copyright © 2009 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky.
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Výsledky výpočtů a simulací mohou být citovány s uvedením odkazu na zdroj obsahující autora, název programu a úplný hypertextový odkaz na program. Použití programu je možné pouze pro informativní, výukové, nekomerční nebo osobní účely. Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva. Autoři nenesou zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných výsledků. бонприкс bonprix

Program vznikl v rámci projektu GA102/07/1503.