Program pro návrh pasivní optické sítě a kalkulaci dělicího poměru rozbočovačů

Autor: J. Vodrážka <vodrazka(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Optické sítě a systémy, Vydáno dne: 30. 09. 2010

Pro účely kalkulace útlumové bilance pasivní optické sítě (PON) a návrh optimálního dělicího poměru rozbočovačů byl vytvořen program v prostředí Matlab, který je k dispozici v sekci Ke stažení (po registraci a přihlášení uživatele).

Cílem programu je pro libovolnou topologii pasivní optické sítě určit útlumovou bilanci pro všechny připojené jednotky ONU, a to pro tři možné varianty sítě: pro síť, ve které je rozbočení signálu realizováno standardními rozbočovači s rovnoměrným dělením vstupního výkonu na výstupy, dále pro síť s rozbočovači, jejichž procento výkonu na jednotlivé výstupy je zadáno uživatelem a pro síť s optimalizovanými rozbočovači, pro které procento přenášeného výkonu na jednotlivé výstupy určí program podle útlumu následující trasy. Kromě vlastního programu, jehož zdrojový kód je obsažen v souboru kalkulace.p, náleží ke kalkulaci soubor vstupních dat data.xls a soubor vystup.xls, do kterého jsou vygenerovány souhrnné výsledky výpočtu. Tyto soubory jsou ve formátu programu MS Excel. Pro spuštění programu kalkulace.p je nutné mít nainstalované prostředí Matlab Release 14 Service Pack 1, případně Release 2008b či 2009b. Více v popisu v sekci Ke stažení.

Program vznikl v rámci grantu Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 10/275/OHK3/3T/13.