Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 04. 06. 2020  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Modelování symetrických vedení

Vydáno dne 13. 12. 2004

Příspěvek je doplňkem simulačního programu pro symetrická vedení. Popisuje jednotlivé vstupní parametry, na základě nichž je provedena následná simulace.

Program umožňuje modelovat primární a sekundární parametry vedení v závislosti na rozměrech a geometrickém uspořádání vodičů v kabelu. Vstupní parametry, ze kterých jsou po stisknutí tlačítka VYPOČTI vypočteny příslušné závislosti na frekvenci, jsou:

 • Typ kabelového prvku - na výběr je konstrukce párová (např. kabely SYKFY, UTP) a čtyřková (resp. multičtyřková, např. úložné kabely v místních sítích). Případ simulace kabelu s párovým uspořádáním vodičů je dále rozčleněn na možnosti: samotný pár stíněný (STP), samotný pár nestíněný a multipár (kabel s více páry, jež obklopují modelovaný pár).

 • Průměr jádra d - průměr vodiče v mm.

 • Průměr žíly D - průměr vodiče včetně izolace v mm.

 • Tloušťka stínění - tloušťka stínění stíněného páru v mm.


 • kabely.jpg


  Obr. 1 - Základní typy symetrických kabelových prvků


 • Materiál jádra - měď popř. hliník.

 • Materiál izolace - polyethylen (PE) pevný, pěnový (s čtyřiceti nebo šedesátiprocentním podílem vzduchu), papír, polyvinylchlorid (PVC).

 • Teplota vedení - teplota ve °C.

 • Délka zkrutu - parametr (tzv. Tape Up) vystihující efekt zkrácení celkové délky vodičů způsobený stáčením kabelových prvků. V cm se udá délka, na které dochází ke stočení prvku o 360°.

 • Frekvenční rozsah - rozsah, ve kterém je vypočten a následně vykreslen frekvenční průběh primárních a sekundárních parametrů symetrických vedení s výše uvedenými zadanými hodnotami. Je-li požadováno stanovení parametrů na konkrétním kmitočtu, použije se volba Frekvence zadaná hodnotou.

Příspěvek vznikl za podpory grantu FRVŠ G1 2066/2004 a GAČR 102/03/0434.

[1] Hughes, H.: Telecommunications Cables, John Wiley & Sons, West Sussex - England,1997
[2] Vodička, F., Riedl, J.: Spojová vedení – 1. díl, Teorie přenosu , NADAS, Praha, 1966
[3] Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupové síti, ČVUT, Praha, 2003
[4] Mikulec, M., Havlíček, V.: Teorie obvodů, ČVUT Praha, 2000


Autor:        T. Hubený
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.