Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 16. 07. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Komentář k programu pro simulaci přípojky G.fast

Vydáno dne 08. 12. 2014

Text popisuje Program pro simulaci přípojky G.fast, jeho vstupní parametry a zobrazované výstupy. Obecně k modelování přípojek xDSL viz Způsob simulace přípojek xDSL.

Přípojka G.fast, standardizovaná v dokumentu ITU-T G. 9701, je následovníkem přípojky VDSL2 a tedy dalším vývojovým stupněm v rodině xDSL přípojek. Základní informace pro principy a parametry přípojky G.fast je možné dohledat na Access serveru v článku Další stádium vývoje digitálních účastnických přípojek.

Výstupy ze simulačního programu jsou dvojího druhu:

 • prvním výstupem je odhad maximální přenosové přípojky G.fast,
 • druhým výstupem jsou přenosové parametry metalického vedení.

Ve výstupech s odhadem maximální přenosové kapacity, je pro zadané vstupní parametry:

 • Spočtena maximální dosažitelná přenosová kapacita pro sestupný směr (downstream) a následně pro vzestupný směr (upstream). Reálně dosažitelná přenosová kapacita bude však záviset nejen na podmínkách přenosu, ale také na politice poskytovatele připojení a konkrétním nastavení sdílení celkové přenosové kapacity datového spoje principy časového multiplexu.
 • Dalšími výstupy této simulace jsou průběhy spektrální výkonové hustoty (PSD, Power Spectral Density) celkového rušení pro oba směry přenosu.

Ze vstupních parametrů se pro výpočet uvažují:

 • Přenosový systém – simulace jsou počítány pro přenosový systém G.fast.
  • Kmitočtové pásmo – parametr určuje kmitočtové pásmo, ve kterém bude přípojka G.fast provozována. Je možné volit z následujících kombinací:

   • 138 kHz – 106 MHz,
   • 138 kHz – 212 MHz,
   • 2,5 MHz – 106 MHz,
   • 2,5 MHz – 212 MHz,
   • 18 MHz – 106 MHz,
   • 18 MHz – 212 MHz,
   • 30 MHz – 106 MHz,
   • 30 MHz – 212 MHz.

  • Šumová rezerva – parametr šumová rezerva (noise margin) má nastavenu výchozí hodnotu 6 dB. Hodnota 0 dB je hraniční a měla by ještě zajistit chybovost při přenosu menší než 10-7.
  • AWGN – parametr určuje hodnotu spektrální výkonové hustoty bílého gaussova šumu na pozadí. Výchozí hodnota -140 dBm.
 • Parametry vedení:
  • Délka vedení – délka přípojky G.fast, parametr se zadává v metrech.
  • Typ vedení – parametr určuje, pro jaký typ vedení budou simulace počítány. Je možné volit z:

   • ITU-T UTP cat 5,
   • CVUT UTP cat 5,
   • CVUT UTP cat 6,
   • CVUT TCEPKPFLE 4 x 0.4 x 75,
   • CVUT SYKFY,
   • ITU-T T05u,
   • ITU-T T05b,
   • ITU-T T05h,

  • Zakončovací impedance – hodnota zakončovací impedance vedení, výchozí hodnota je 100 Ω.
 • Druh rušení – tímto parametrem je možné zvolit způsob a parametry výpočtu externího rušení jinými přenosovými systémy xDSL, které ovlivňuje simulovanou přípojku G.fast. Možnosti jsou:
  • Kombinace rušících technologií – umožňuje zadat kombinaci přenosových systémů, které pracují na okolních metalických párech.
  • Pouze stejné systémy typu G.fast – tato volba počítá rušení pro situaci, kdy na okolních metalických párech pracují pouze stejné přípojky G.fast, jak je ta, pro kterou je simulace počítána. Předpokládá se synchronní přenosový mód při realizaci obousměrného provozu časovým multiplexem.
  • Plná koordinace VDMT – tato volba předpokládá, že vysílání všech přípojek xDSL je vzájemně koordinováno modulací VDMT.

Simulace se spouští klepnutím na tlačítko Vypočti Vp.

Ve výstupech s přenosovými parametry vedení jsou zobrazeny konkrétními kmitočtové závislosti pro:

 • útlum vedení,
 • přenosová funkce vedení,
 • impulsní odezva.

Ze vstupních parametrů simulace se pro výpočet přenosových parametrů respektují:

 • délka vedení,
 • kmitočtové pásmo,
 • zakončovací impedance.

Simulace se spouští klepnutím na tlačítko Vypočti parametry vedení.

Pro klasické přípojky xDSL se vesměs používá model vedení dle British Telecom označovaný BT 7, BT 13 (číslo udává počet parametrů modelu). Vedle toho se pro modelování sekundárních parametrů, zejména měrného útlum do kmitočtu 100 MHz, případně až 250 MHz či 600 MHz používá odlišný model určený pro specifikaci vnitřních rozvodů budov (tzv. strukturované kabelové rozvody) označovaných kategoriemi 5, 6, 7, případně třídami D, E, F, podle šířky pásma. Pro modelování symetrických vedení pro potřeby G.fast se využívá model odlišné koncepce, který modeluje sériovou Zs a paralelní Yp složku homogenního vedení.


Autor:        P. Jareš, J. Vodrážka
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.