Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 16. 07. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Program pro návrh pasivní optické sítě a kalkulaci dělicího poměru rozbočovačů

Vydáno dne 30. 09. 2010

Pro účely kalkulace útlumové bilance pasivní optické sítě (PON) a návrh optimálního dělicího poměru rozbočovačů byl vytvořen program v prostředí Matlab, který je k dispozici v sekci Ke stažení (po registraci a přihlášení uživatele).

Cílem programu je pro libovolnou topologii pasivní optické sítě určit útlumovou bilanci pro všechny připojené jednotky ONU, a to pro tři možné varianty sítě: pro síť, ve které je rozbočení signálu realizováno standardními rozbočovači s rovnoměrným dělením vstupního výkonu na výstupy, dále pro síť s rozbočovači, jejichž procento výkonu na jednotlivé výstupy je zadáno uživatelem a pro síť s optimalizovanými rozbočovači, pro které procento přenášeného výkonu na jednotlivé výstupy určí program podle útlumu následující trasy. Kromě vlastního programu, jehož zdrojový kód je obsažen v souboru kalkulace.p, náleží ke kalkulaci soubor vstupních dat data.xls a soubor vystup.xls, do kterého jsou vygenerovány souhrnné výsledky výpočtu. Tyto soubory jsou ve formátu programu MS Excel. Pro spuštění programu kalkulace.p je nutné mít nainstalované prostředí Matlab Release 14 Service Pack 1, případně Release 2008b či 2009b. Více v popisu v sekci Ke stažení.

Program vznikl v rámci grantu Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 10/275/OHK3/3T/13.


Autor:        J. Vodrážka
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.