Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 04. 06. 2020  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Program pro vyhodnocování základních charakteristik metalických kabelů

Vydáno dne 07. 01. 2009

Pro účely rychlé analýzy základních charakteristik metalických kabelů byl vytvořen program v prostředí Matlab, jednotlivé verze jsou ke stažení v sekci Ke stažení (po registraci a přihlášení uživatele).

Program umožňuje rychlou a uživatelsky jednoduchou analýzu změřených základních charakteristik mnohapárových metalických kabelů díky použití grafického rozhraní a implementaci základních ovládacích prvků v prostředí Matlab. Program je primárně uzpůsoben pro vyhodnocení měření provedených pomocí obvodového analyzátoru Rohde&Schwarz ZVRE vybaveného symetrizačními transformátory firmy Nort Hills s impedančním převodem z 50 Ω nesymetricky na typicky 100 Ω symetricky, formát vstupních souborů se předpokládá typu .asc (textový formát). Program je však bez problémů možno použít i pro vyhodnocení výsledků získaných jinými měřicími přístroji a po drobné úpravě i pro odlišné formáty vstupních souborů. Základní sadu současných funkcí je rovněž možné dodatečně modifikovat, případně rozšiřovat. V současné verzi program umožňuje vyhodnocovat zejména útlum vedení, absolutní hodnotu charakteristické impedance, útlum přeslechu na blízkém a vzdáleném konci. K dispozici jsou volitelné ovládací prvky, jako například specifikace frekvenčního pásma, možnost provést teplotní korekci útlumu, či přepočet naměřených výsledků na délku 100 m. Pro vykreslování výsledných charakteristik lze například zvolit formát frekvenční osy, do grafu přidat mezní průběhy kategorie 3 a 5e (pro impedanci referenční hodnotu a její meze), provést jednoduché statistické vyhodnocení apod. Všechny získané průběhy lze snadno uložit do souboru grafického formátu .png, či souboru .fig pro další zpracování v programu Matlab.

Podrobnější informace a ukázky výstupů byly uveřejněny v příspěvku.


Program vznikl za podpory výzkumného záměru MSM6840770014.


Související články:
Simulace nesymetrických vedení (26.01.2005)
Modelování symetrických vedení (13.12.2004)
Simulace symetrických vedení (18.10.2004)
Autor:        P. Lafata
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.