PON kalkulátor

Autor: P. Lafata, J. Vodrážka <lafatp1(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Optické sítě a systémy, Vydáno dne: 05. 08. 2009

Program je určen pro potřeby návrhu a kalkulace útlumu optické distribuční sítě určené pro provoz pasivních optických přístupových sítí (PON). Jeho bližší popis lze nalézt zde. Zároveň je k dispozici i laboratorní verze programu v sekci Ke stažení.

Počet stupňů rozbočení

Parametry rozbočovačů
Rozbočovač 1 Rozbočovač 2 Rozbočovač 3 Rozbočovač 4
Parametry prvků optické trasy
Vložný útlum konektoru [dB]
Vložný útlum svaru (spojky) [dB]
Dodatečná útlumová rezerva [dB]
Pro všechny úseky α (1310 nm) stejné [dB/km]

Parametry úseků optických vláken
Číslo úseku Délka úseku [km] α (1310 nm) [dB/km] Počet svarů
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek 12

Parametry optických rozvaděčů
Optický rozvaděč Útlum [dB]
Optický rozvaděč 1
Optický rozvaděč 2
Optický rozvaděč 3
Optický rozvaděč 4
Copyright © 2009 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky.
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Výsledky výpočtů a simulací mohou být citovány s uvedením odkazu na zdroj obsahující autora, název programu a úplný hypertextový odkaz na program. Použití programu je možné pouze pro informativní, výukové, nekomerční nebo osobní účely. Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva. Autoři nenesou zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných výsledků.

Program vznikl v rámci Výzkumného záměru - Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014.