Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 28. 05. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Vysvětlující text k programu pro kalkulaci a návrh PON sítí

Vydáno dne 05. 08. 2009

V prostředí Matlab (The MathWorks Matlab) byl vytvořen program pro návrh a kalkulaci útlumové bilance optické distribuční sítě. Laboratorní verze programu je k dispozici v sekci Ke stažení, on-line verze programu je dostupná zde.

Program obsahuje množství uživatelských voleb pro vytvoření požadované topologie optické distribuční sítě. Pro ni je následně provedena kalkulace útlumu a vyhodnocení možnosti použití pro některou z variant pasivních optických přístupových sítí (PON).

Prvním krokem je volba počtu stupňů rozbočení, díky kterému je určena základní topologie optické sítě. Program umožňuje provést kalkulaci pro jedno- až čtyř- stupňové rozbočení. Zároveň se předpokládá použití stejných prvků s totožnými parametry a uspořádáním ve všech větvích sítě. Pokud je potřeba uvažovat rozdílné uspořádání jednotlivých větví, je nutné provést zadání parametrů a kalkulaci individuálně pro každou větev optické distribuční sítě zvlášť.

Následuje zadání potřebných parametrů všech prvků použitých v dané síti, tedy:

  • rozbočovací poměry pasivních rozbočovačů
  • délky, měrné útlumy a počty svarů (spojek) pro jednotlivé úseky optických vláken
    • zde je možnost zvolit jednotnou hodnotu měrného útlumu pro všechna optická vlákna
  • vložné útlumy jednotlivých optických rozvaděčů
  • vložný útlum konektorů
  • vložný útlum svarů (spojek)
  • dodatečná útlumová rezerva
V laboratorní verzi programu je navíc možnost zobrazit nápovědu k parametrům jednotlivých prvků či k jejich typickým hodnotám, k čemuž slouží trojice tlačítek umístěných v hlavním okně programu.

Výstupem kalkulace zadaných vstupních hodnot je přehledná tabulka, která obsahuje dílčí sumy jednotlivých položek a celkový sumární útlum vždy pro dvojici tras s nejnižším a nejvyšším útlumem. Na základě těchto dvou hodnot je s přihlédnutím k dalším limitujícím parametrům jednotlivých typů pasivních optických sítí provedeno vyhodnocení vhodnosti nasazení jednotlivých variant PON. Laboratorní verze programu navíc umožňuje výsledek kalkulace vyexportovat do prostředí MS Excel (.xls) pro pozdější zpracování.

Podrobnější informace o problematice návrhu a kalkulace útlumové bilance pasivních optických přístupových byly uveřejněny v příspěvku.


Program vznikl v rámci Výzkumného záměru - Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014.


Autor:        P. Lafata
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.