Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 16. 07. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Simulace přípojky G.fast

Vydáno dne 29. 11. 2014

NOVINKA - modelování metalických přípojek v pásmu stovek MHz s rychlostmi řádově až Gbit/s. Program pro výpočet přenosových rychlostí přípojky G.fast. Komentář viz zde.

Autor:        P. Jareš, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulátor přípojek xDSL

Vydáno dne 23. 06. 2011

Komplexní program pro zadané metalické vedení složené z několika úseků (příp. i s odbočkami) a pro definované rušení modelem či souběžně provozovanými přípojkami vypočítá dosažitelné přenosové rychlosti. Po volbě dílčích výpočtů lze získat nezávisle časový průběh rušení a přenosové parametry vedení pro definovaný kmitočtový rozsah a krok. Bližší popis. чай каркаде

Autor:        J. Vodrážka, P. Jareš, T. Hubený | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulační model pro energetické komunikační sítě

Vydáno dne 20. 12. 2014

Simulační model sítí založený na protokolech UDP/TCP/IP/Ethernet v prostředí OMNeT. Zahrnuje knihovny pro podporu virtuálních sítí VLAN a podporu parametrů kvality služby (QoS). Pro usnadnění konfigurace simulačního modelu byl vytvořen syntaktický analyzátor (parser) pro převod nastavení z konfiguračního souboru síťového prvku Cisco do konfiguračního souboru v prostředí OMNeT++.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Testovací nástroj Flowping

Vydáno dne 25. 04. 2014

Aplikace je svým výstupem a částečně i ovládáním podobná standardní aplikaci Ping. Na rozdíl od ní nepoužívá protokol ICMP, ale protokol UDP a funguje tedy v režimu klient-server. Aplikace umožňuje provádět komplexní zátěžové testy sítě.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Analytický model call centra

Vydáno dne 18. 12. 2013

Program umožňuje stanovení minimálního počtu agentů a příchozích kanálů call centra v půlhodinových intervalech tak, aby pravděpodobnost čekání klienta po odbavení nepřekročila požadovanou hodnotu.

Autor:        P. Hampl | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Nástroje pro simulaci komunikačních sítí v prostředí OMNeT++

Vydáno dne 13. 02. 2013

OMNeT++ je objektově orientovaný, modulární framework určený pro diskrétní simulace komunikačních sítí. V rámci projektu byly vytvořeny knihovny pro sledování výkonnosti přenosu, které jsou ke stažení v sekci Download.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Program pro návrh pasivní optické sítě a kalkulaci dělicího poměru rozbočovačů

Vydáno dne 30. 09. 2010

Pro účely kalkulace útlumové bilance pasivní optické sítě (PON) a návrh optimálního dělicího poměru rozbočovačů byl vytvořen program v prostředí Matlab, který je k dispozici v sekci Ke stažení (po registraci a přihlášení uživatele).

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Odhad R-faktoru pro klasickou i širokopásmovou telefonii

Vydáno dne 29. 10. 2009

Program počítá R-faktor ve dvou variantách - rozsah do 130 nebo do 100 na základě E-modelu. Následně je odhadnut i parametr MOS. Výpočet je možno provádět v závislosti na zvoleném proměnném parametru. Bližší popis naleznete zde.

Autor:        J. Vodrážka, P. Jareš, I. Pravda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* PON kalkulátor

Vydáno dne 05. 08. 2009

Program je určen pro potřeby návrhu a kalkulace útlumu optické distribuční sítě určené pro provoz pasivních optických přístupových sítí (PON). Jeho bližší popis lze nalézt zde. Zároveň je k dispozici i laboratorní verze programu v sekci Ke stažení.

Autor:        P. Lafata, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Přepočet hodnoty MOS na R - faktor

Vydáno dne 27. 10. 2009

Program počítá čtyři různé hodnoty pro: klasický přepočet jen pro kodeky do 3,4 kHz (R-faktor do 100), širokopásmové kodeky 7 kHz s lineární interpolace a exponenciální interpolací (R-faktor do 130) a univerzální přepočet i s kombinací kodeků (R-faktor do 100). Více v příspěvku.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Komentář k programu pro simulaci přípojky G.fast

Vydáno dne 08. 12. 2014

Text popisuje Program pro simulaci přípojky G.fast, jeho vstupní parametry a zobrazované výstupy. Obecně k modelování přípojek xDSL viz Způsob simulace přípojek xDSL.

Autor:        P. Jareš, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

index | 1-11 | následující | Celkem 68 článků


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.