Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 13. 06. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* O Matlab serveru

Vydáno dne 19. 11. 2007

Pro technické výpočty a simulace dějů v různých technických oborech se často využívá prostředí MATLAB® společnosti The MathWorks Inc. Mimo vlastního výpočetního simulačního prostředí se nám osvědčila i komponenta pro webovou podporu MATLAB® Web server.

Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů či k optimalizaci parametrů již fungujících technologií. Nezanedbatelnou oblastí je též vzdělávání, kde je nutné teoretické principy názorně přiblížit pro jejich snazší pochopení.

Řešení Matlab serveru

Vzhledem k požadavkům na snadné vytváření a doplňování programů a dalších příspěvků na webu i pro snadnou správu byl server vybaven volně dostupným redakčním systémem phpRS, dále databázovým řešením MySQL, WWW serverem Apache a především instalací prostředí MATLAB. MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. Nejpodstatnější součástí numerického jádra prostředí MATLAB jsou algoritmy pro operace s maticemi reálných a komplexních čísel.

Komponenta MATLAB Web server umožňuje ze sítě Internet spouštět jednotlivé simulační programy. Princip je následující. Autor nejprve vytvoří vlastní program v prostředí MATLAB. Pak k hotovému programu vytvoří vstupní webovou stránku pro zadávání vstupních parametrů výpočtu a výstupní webovou stránku pro zobrazování výstupů v textové, podobě, tabulkách, obrázcích a grafech. Vše se umístí do definované adresářové struktury webového serveru.

Uživatel, který si chce spustit vybranou simulaci, zadá do úvodní stránky, která je řešena jako formulář publikovaný pomocí redakčního systému, počáteční parametry výpočtu a následně spustí vlastní výpočet. Komponenta MATLAB Web server se postará o vyčtení všech parametrů z webové stránky a jejich předání příslušnému programu. Po skončení výpočtu se opět postará o předání výsledků či grafů do výstupní stránky simulačního programu.


Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.