Simulace přípojky G.fast

Autor: P. Jareš, J. Vodrážka <jaresp(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Simulace přípojek xDSL, Vydáno dne: 29. 11. 2014

NOVINKA - modelování metalických přípojek v pásmu stovek MHz s rychlostmi řádově až Gbit/s. Program pro výpočet přenosových rychlostí přípojky G.fast. Komentář viz zde.

G.fast - zadání vstupních parametrů pro odhad přenosových parametrů

  Přenosový systém:  G.fast   Délka vedení [m]:
  Kmitočtové pásmo:   Typ vedení:
  Šumová rezerva [dB]:   Zakončovací impedance [Ω]:
  AWGN [dBm]:   Pozn.: Délku zadávej s desetinnou tečkou.
       

         

 Druh rušení

Kombinace rušících technologií Pouze stejné systémy typu G.fast Plná koordinace VDMT

VDSL2-8b   Počet systémů G.fast    
VDSL2-12a    
VDSL2 B7-3  
VDSL2 B7-9  
VDSL2 B7-10  
VDSL2 B8-2  
VDSL2 B8-6  
VDSL2 B8-8  
VDSL2 B8-9  
VDSL2 B8-12  
VDSL2 B8-13  
ADSL2+, FDD
ADSL2+ over POTS  
ADSL2+ over ISDN