Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 28. 05. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 9 nalezených)

* Simulační model pro energetické komunikační sítě

Vydáno dne 20. 12. 2014

Simulační model sítí založený na protokolech UDP/TCP/IP/Ethernet v prostředí OMNeT. Zahrnuje knihovny pro podporu virtuálních sítí VLAN a podporu parametrů kvality služby (QoS). Pro usnadnění konfigurace simulačního modelu byl vytvořen syntaktický analyzátor (parser) pro převod nastavení z konfiguračního souboru síťového prvku Cisco do konfiguračního souboru v prostředí OMNeT++.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Testovací nástroj Flowping

Vydáno dne 25. 04. 2014

Aplikace je svým výstupem a částečně i ovládáním podobná standardní aplikaci Ping. Na rozdíl od ní nepoužívá protokol ICMP, ale protokol UDP a funguje tedy v režimu klient-server. Aplikace umožňuje provádět komplexní zátěžové testy sítě.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Analytický model call centra

Vydáno dne 18. 12. 2013

Program umožňuje stanovení minimálního počtu agentů a příchozích kanálů call centra v půlhodinových intervalech tak, aby pravděpodobnost čekání klienta po odbavení nepřekročila požadovanou hodnotu.

Autor:        P. Hampl | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Nástroje pro simulaci komunikačních sítí v prostředí OMNeT++

Vydáno dne 13. 02. 2013

OMNeT++ je objektově orientovaný, modulární framework určený pro diskrétní simulace komunikačních sítí. V rámci projektu byly vytvořeny knihovny pro sledování výkonnosti přenosu, které jsou ke stažení v sekci Download.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Pravděpodobnost ztráty obsluhového systému X1+ … +Xq / M1+ … +Mq /vR/0

Vydáno dne 21. 12. 2010

Program je určen ke stanovení pravděpodobnosti ztrát jednotlivých typů služeb na rozhraní s celkovou přenosovou rychlostí vR, při znalosti nabízeného provozního zatížení A1,...,AQ, obecně Q vstupních toků o přenosových rychlostech v1,..., vQ.

Autor:        P. Hampl | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Program pro generování IP provozu

Vydáno dne 20. 12. 2010

Paketový generátor pro operační systém Linux je schopen generovat až deset paketových toků s uživatelem definovanými rozděleními velikostí paketů a dob mezi odesíláními jednotlivých paketů daných toků. Uživatel má částečnou kontrolu i nad záhlavími generovaných IP paketů a především nad polem Type of Service.

Autor:        P. Hampl | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Univerzální nástroj pro návrh sítě v prostředí IPv4

Vydáno dne 09. 02. 2009

Program pro generování a řešení úloh s použitím techniky proměnné délky síťové masky (VLSM) v prostředí IPv4 je určen pro návrh adresace a dělení do subsítí. Program slouží nejen pro doplnění výuky, ale i pro technickou praxi. Příslušný vysvětlující text je přístupný zde. Další informace naleznete na Access serveru.

Autor:        M. Rohlík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Vysvětlující text k Univerzálnímu nástroji pro návrh sítě v prostředí IPv4

Vydáno dne 09. 02. 2009

Tento příspěvek je teoretickým úvodem k on-line nástroji pro generování a řešení úloh VLSM v prostředí IPv4. Je zde zjednodušeně nastíněn postup a funkce nástroje při generování a řešení úloh VLSM.

Autor:        M. Rohlík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Program k simulaci telekomunikační sítě

Vydáno dne 09. 12. 2005

Zde je ke stažení program TSIM, který vznikl pro ověření modelu telekomunikační sítě pracující na principu přepínání okruhů.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.