Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 13. 06. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 22 nalezených)

| 0-15 | 15-22 |

* Výpočet odezvy kanálu po korekci automatickým korektorem

Vydáno dne 09. 08. 2012

V rámci simulace je představena problematika korekce impulzní odezvy telekomunikačního kanálu prostřednictvím korektoru s automatickými koeficienty.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Výpočet odezvy kanálu po korekci pro ručně nastavené koeficienty korektoru

Vydáno dne 09. 08. 2012

Program umožňuje demonstrovat prolematiku korekce impulzní odezvy telekomunikačního kanálu. V tomto programu je možné si ručně volit příslušné parametry korektoru a sledovat jejich vliv na přenosové parametry kanálu.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Výpočet přenosových parametrů strukturované metalické kabeláže

Vydáno dne 09. 08. 2012

Výpočetní program umožňuje porovnat přenosové parametry přenosových medií, která se používají pro realizaci metalické strukturované kabeláže.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* ProjectHead (software)

Vydáno dne 01. 11. 2011

Program projectHEAD© serves to calculate the DMS-surface over arbitrary triangulation and the animation approximated surface of the human head model CANDIDE, and/or M-4A©. Program is built-up in C++ Builder 6.0.

Autor:        M. Nemčík | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulace syntézy zvuku

Vydáno dne 02. 07. 2008

Tento text krátce popisuje vytvořené programy pro syntézu zvuku, které jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Autor:        O. Glaser | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Vysvětlující text k simulaci komunikace mezi základnovou stanicí a mobilním terminálem

Vydáno dne 07. 01. 2008

Tento článek je komentářem k programu, který se zabývá simulací komunikace mezi základnovou stanicí a mobilním terminálem z pohledu zpoždění jednotlivých datových jednotek koncových uživatelů.


Autor:        M. Neruda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulace komunikace mezi základnovou stanicí a mobilním terminálem

Vydáno dne 03. 12. 2007

Program je simulací některých funkcí základnové stanice a mobilního terminálu. Příslušný datový tok se zpracovává v základnové stanici, která po rádiovém rozhraní posílá datové jednotky. Ty jsou přijaty a zpracovány v mobilním terminálu. Detailní popis programu naleznete v doprovodném textu.


Autor:        M. Neruda | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* O Matlab serveru

Vydáno dne 19. 11. 2007

Pro technické výpočty a simulace dějů v různých technických oborech se často využívá prostředí MATLAB® společnosti The MathWorks Inc. Mimo vlastního výpočetního simulačního prostředí se nám osvědčila i komponenta pro webovou podporu MATLAB® Web server.


Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

* Kompenzace přeslechu FEXT

Vydáno dne 17. 04. 2007

Program ukazuje princip potlačování přeslechu FEXT u modulace DMT. Lze měnit míru přeslechu FEXT (ve výstupech se vykreslí odstup od FEXT) a odstup signálu od bílého šumu na pozadí (AWGN). Počítá se chybovost BER pro systém bez kompenzace a s kompenzací přeslechu. Uvažován je jeden rušicí systém stejného typu.

Autor:        P. Jareš | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Výpočet útlumu a vstupní impedance vedení

Vydáno dne 28. 03. 2007

Program používá pro demonstraci odrazů na vedení model BT pro kabely různého typu (místní kabel TCEPKPFLE, modely ETSI, vnitřní kabely SYKFY a UTP kat. 5) a různých průměrů jádra. Lze měnit zakončovací impedanci (včetně vedení naprázdno a nakrátko), propojit dva úseky vedení různého typu a zařadit nezakončenou odbočku.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Modelování přeslechů NEXT a FEXT a výpočet teoretické propustnosti přípojky

Vydáno dne 16. 03. 2007

Program ukazuje frekvenční závislosti útlumu přeslechu NEXT a FEXT, počítá signál a šum při zadaných podmínkách a počítá teoretickou a praktickou propustnost přípojky.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Chybovost a Q-faktor u optického přenosu

Vydáno dne 16. 03. 2007

Program počítá statistické charakteristiky signálu zatíženého šumem (čím vyšší útlum optického vlákna v rozsahu 0 až 36 dB, tím nižší odstup signálu od šumu), z něj velikost Q-faktoru a teoretickou pravděpodobnost chyby. Zároveň čítá skutečné chyby vznikající při přenosu sekvence s délkou 5.103 bitů v závislosti na nastavené rozhodovací úrovni záměnou symbolů 1 i 0 a zobrazuje oko rozhodnutí.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Výpočet chybovosti při přenosu s modulací QAM a PAM

Vydáno dne 01. 03. 2007

Výpočet chybovosti při digitálním přenosu s modulací QAM a PAM. Teoretický výpočet symbolové a bitové chybovosti (pravděpodobnosti vzniku chyby) v závislosti na odstupu signálu od šumu (SNR) pro gaussovský šum při použití Grayova kódu.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulace PAM

Vydáno dne 28. 02. 2007

První program ukazuje postup při vytváření signálu pulzně amplitudové modulace (signál v základním pásmu) s různým počtem úrovní (stavů) z náhodně generované binární posloupnosti.
Druhý program slouží k demonstraci vyhodnocení příjmu signálu PAM se šumem a výpočet chybovosti BER. Zobrazuje se oko rozhodnutí.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulace modulace DMT

Vydáno dne 28. 02. 2007

První program ukazuje princip modulace DMT (Discrete Multi-Tone). Výstupem jsou grafy s jednotlivými základními kroky při vytváření výsledného DMT symbolu z náhodně generované binární posloupnosti. Obdobně pracuje i modulace OFDM, ovšem zde výstupem není reálný signál, ale I a Q složka pro modulátor vytvářející signál v příslušném radiovém pásmu.
Pozn.: Pro názornost použito jen N=16 subkanálů.
Druhý program počítá chybovost při příjmu signálu DMT se šumem a zobrazuje příklad odchylek mezi vysílanými a přijímanými stavy v subkanálech.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

| 0-15 | 15-22 |


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.