Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 25. 08. 2019  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Program pro výpočet R-faktoru pro spolupracující sítě

Vydáno dne 09. 03. 2007

Program počítá R-faktor ze zadaných parametrů sítí A a B, kde je zakončena telefonní komunikace, a sítě C, přes kterou mohou být hovory směrovány (v případě, že není využita, bude zde kodek G.711 a zpoždění 0). Hodnocení je obecně různé z pohledu účasníka A a B jakožto přijímací strany. Viz též popis a související články níže uvedené.


R - faktor          

 
Typ kodeku v síti :
Zpoždění [ms] :
Typ terminálu :
 
Míra hlasitosti ve vysílacím směru [dB] :
Míra hlasitosti v přijímacím směru [dB] :
Délka analogové přípojky [km]:
Míra hlasitosti ozvěny na straně hovořícího [dB] :
 
Úroveň šumu vztažená k místu relativní úrovně 0 [dBm0p] :
Úroveň šumu na pozadí na přijímací straně [dBmp] :
Hluk místnosti na vysílací straně [dB(A)] :
Hluk místnosti na přijímací straně [dB(A)] :
Hodnota D pro telefon na vysílací straně [-] :
Hodnota D pro telefon na přijímací straně [-] :
Míra potlačení vlastního hovoru [dB] :

Parametry pro síť A

 
 

Parametry pro síť C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry pro síť B

 
 

Kaskada_siti

Copyright © 2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky.
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Výsledky výpočtů a simulací mohou být citovány s uvedením odkazu na zdroj obsahující autora, název programu a úplný hypertextový odkaz na program. Použití programu je možné pouze pro informativní, výukové, nekomerční nebo osobní účely. Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva. Autoři nenesou zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných výsledků.

Program vznikl v rámci projektu NPV 1ET300750402 - Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě.

NAVRCHOLU.cz




Autor:        J. Vodrážka
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.