Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 28. 05. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

* Způsob vkládání souboru s rušením pro simulaci xDSL

Vydáno dne 23. 03. 2006

Nyní je možno uživatelsky zadat rušení v časové (vzorky průběhu) nebo frekvenční oblasti (průběh PSD). Je uveden formát souboru a doporučení pro simulaci.

Uživatelské zadání rušení pro simulaci xDSL

Program Simulace přípojek xDSL byl doplněn o možnost vložení souboru, který představuje uživatelsky vytvořené nebo změřené rušení konkrétní přípojky. Aktivuje se příslušnou volbou hned v prvním řádku v položce Profil rušení.

Formát souboru musí být .CSV (např. export z Excelu) nebo .TXT (číselné hodnoty s desetinnými tečkami oddělené Entrem).

Je možné vybrat a vložit z lokálního disku počítače dva druhy souborů:

  • Časový průběh rušení – vzorky napětí ve Voltech sejmuté např. osciloskopem na symetrickém vedení (referenční zakončení 100 ohmů) při dostatečně vysoké vzorkovací frekvenci (minimálně dvojnásobek šířky pásma používaného simulovaným systémem, tj. např. 2 MHz pro SHDSL; 2,3 MHz pro ADSL; 4,5 MHz pro ADSL2+) s dostatečnou délkou sekvence (zadává se jako parametr v sekundách s desetinnou tečkou), tj. min. 0.01 s pro SHDSL (doporučujeme min. 20000 vzorků); min. 0.0025 s pro ADSL (doporučujeme min. 5000 vzorků). Čím větší je počet vzorků, tím přesněji je vypočtena pro potřeby simulace výkonová spektrální hustota.
  • Spektrální výkonovou hustotu (PSD) rušení - hodnoty v dBm/Hz by měly být pro simulaci SHDSL změřeny spektrálním analyzátorem (analyzátorem xDSL přípojek) s frekvenčním krokem 1000 Hz, pro ADSL a VDSL s krokem odpovídajícímu rozteči subkanálů DMT, tj. 4312,5 Hz (zadává se jako parametr v Hz s desetinnou tečkou). Počet hodnot by měl odpovídat šířce pásma simulovaného systému. Pokud je počet hodnot nižší, doplní se automaticky do horní frekvence pásma hodnotami šumu na pozadí -140 dBm/Hz. Pokud je měření provedeno s nižším frekvenčním krokem, provede se decimace vzhledem k referenčnímu frekvenčnímu rastru. Vyšší frekvenční krok není přípustný a při jeho zvolení aplikace podá chybové hlášení.

Pro oba případy je možné k zadanému rušení ze souboru přidat libovolně zvolenou skladbu dalších zdrojů rušení a tím odhadnout cílovou přenosovou rychlost při vyšší penetraci digitálními systémy, než je v současnosti. V tomto případě doporučujeme použít uživatelskou volbu míry přeslechů (volí se ve formuláři zcela dole pod specifikací úseků vedení) odpovídající nikoli nejhoršímu případu v kabelu, jako u standardní simulace, ale průměrné míře přeslechu, jinak výsledky vyjdou příliš pesimistické.

Další postup a výstupy jsou shodné se standardním způsobem simulace, popsaným zde.


Autor:        J. Vodrážka
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.