Server vznikl s podporou
  Grantové agentury ČR.

  
MatLab server   Katedra telekomunikační techniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 27 Praha 6
Napište nám
Dnešní datum: 13. 06. 2024  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  


Informace
10.01.2008:
O Matlab serveru
Podrobnější informace o řešení a používání Matlab serveru jsou uvedeny zde.

01.04.2005:
Další články
Další informace naleznete na Access serveru.

Copyright

Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 12 nalezených)

* Komentář k programu pro simulaci přípojky G.fast

Vydáno dne 08. 12. 2014

Text popisuje Program pro simulaci přípojky G.fast, jeho vstupní parametry a zobrazované výstupy. Obecně k modelování přípojek xDSL viz Způsob simulace přípojek xDSL.

Autor:        P. Jareš, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulace přípojky G.fast

Vydáno dne 29. 11. 2014

NOVINKA - modelování metalických přípojek v pásmu stovek MHz s rychlostmi řádově až Gbit/s. Program pro výpočet přenosových rychlostí přípojky G.fast. Komentář viz zde.

Autor:        P. Jareš, J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulátor přípojek xDSL

Vydáno dne 23. 06. 2011

Komplexní program pro zadané metalické vedení složené z několika úseků (příp. i s odbočkami) a pro definované rušení modelem či souběžně provozovanými přípojkami vypočítá dosažitelné přenosové rychlosti. Po volbě dílčích výpočtů lze získat nezávisle časový průběh rušení a přenosové parametry vedení pro definovaný kmitočtový rozsah a krok. Bližší popis. чай каркаде

Autor:        J. Vodrážka, P. Jareš, T. Hubený | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Program pro simulaci odolnosti ADSL proti radiovému rušení

Vydáno dne 18. 12. 2007

Program pro výpočet propustnosti přípojky ADSL za přítomnosti radiového rušení je k dispozici ke stažení v sekci download.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Laboratorní verze simulátoru xDSL

Vydáno dne 05. 12. 2007

Vedle on-line verze simulátoru xDSL byla publikována na Matlab serveru laboratorní verze určená ke spuštění na lokálním počítači.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Způsob simulace přípojek xDSL

Vydáno dne 19. 11. 2007

Komentář k programu, který umožňuje zadat řadu parametrů a vypočítat výsledné přenosové rychlosti i dílčí hodnoty. Způsob simulace je blíže popsán v sekci Modelování rušení a v článcích na Access serveru.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Simulace korekce v časové oblasti u ADSL

Vydáno dne 02. 11. 2006

Program je určen pro výpočet alokování bitů pro přípojku ADSL ve směru downstream při různých metodách korekce v časové oblasti (TEQ) - viz popis.

Autor:        T. Mazanec | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

* Komentář k simulaci korekce v časové oblasti u ADSL

Vydáno dne 01. 11. 2006

Komentář k programu Simulaci korekce v časové oblasti u ADSL. Následující text obsahuje přehledné vysvětlení vstupních a výstupních parametrů programu.

Autor:        T. Mazanec | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

* Způsob vkládání souboru s rušením pro simulaci xDSL

Vydáno dne 23. 03. 2006

Nyní je možno uživatelsky zadat rušení v časové (vzorky průběhu) nebo frekvenční oblasti (průběh PSD). Je uveden formát souboru a doporučení pro simulaci.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Zpřesnění modelu ADSL2/2+

Vydáno dne 27. 01. 2006

Bylo provedeno zpřesnění kódových zisků při výpočtu v programu Simulace přípojek xDSL tak, aby výsledky odpovídaly skutečným systémům. Původně se počítalo s vyšší systémovou rezervou a výsledky byly příliš pesimistické.

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Způsob výpočtu přenosové rychlosti přípojky ADSL

Vydáno dne 01. 04. 2005

Komentář k programu pro výpočet přenosové rychlosti přípojek ADSL v kabelovém stromu na podmínek správy spektra vydaných v souvislosti se zpřístupněním místních vedení (LLU).

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

* Výpočet přenosové rychlosti přípojky ADSL

Vydáno dne 31. 03. 2005

Program v prostředí MatLab pro výpočet přenosové rychlosti přípojky ADSL. Viz bližší popis. сувениры с логотипом компании

Autor:        J. Vodrážka | Informační e-mail Vytisknout článek
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL


Server vznikl s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu :

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy
(GACR 102/03/0434)


NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.